Velkommen til Barnehageportalen i Kragerø

Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende::
- Søke om barnehageplass
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Si opp plass
- Søke permisjon
- Bytte barnehage
- Endre kontaktopplysninger
- Søke om redusert oppholdsbetaling / gratis kjernetid

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Kragerø kommune.